18.5.2016

Mjölkföretagardag den 11:e maj 2016

En inspirerande dag arrangerat av Skånesemin, LRF Skåne mfl.

Gråkjær deltog på Mjölkföretagardagen på Övedskloster. Et arrangement som bjöd på olika inlägg i det att bedriva en framtids säkrat och konkurrenskraftig mjölkproduktion i Skåne.

Dagen var välbesökt av båda mjölk- och nötköttsproducenter, som lät sig inspirera av föreläsare och de cirka 20 utställare inom lantbruk och mjölkproduktion.

Utställarna var byggfirmor, banker, maskinstationer, rådgivning, leverantörer av inredning och teknisk utrustning.

Gråkjær fick intressant och givande dialog med många optimistiska mjölkbönder, med en positiv tro på framtidens marknad.

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graakjaer.dk