• sliderImg
  • sliderImg
  • sliderImg
  • sliderImg
  • sliderImg

Landbaserade Aquaculture

Gråkjaer har i mer än 45 år arbetat med totalentreprenad inom bygg, till landbruk och aquaculture, - och har under den tiden levererat mer än 4000 projekt, som är uppförda över nästan hela Europa.
Under de senaste åren har vi utarbetat en modell för totalentreprenad med bra underentreprenörer. Nu erbjuder vi också totalentreprenad inom recirkulerade landbaserade vattenbruksanläggningar.
I ett konstruktivt och kvalitetssäkrat samarbete med udstyrsleverandöre, kan vi utföra hela processen som startar med planläggning av produktionskapaciteten, priskalkyl av det totala projektet, tillstånd från myndigheter, projektledning – för att till slut leverera en nyckelfärdig och uppstartad produktionsanläggning.
 

NYHETER

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graakjaer.dk