STYRELSESMEDLEMMAR


John Gråkjær
Styrelseordförande

Hans Jeppesen
Vice ordförande

Jens-Chr. Schmidt
Styrelsesmedlem

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graakjaer.dk