HISTORIEN

MELLAN TRADITION OCH MODERNISM


EN TILLBAKABLICK VISAR VÄGEN FRAMÅT!

Vår verksamhet tog fart 1973 i Tvis. Som egen företagare samlade John Gråkjær sina första erfarenheter av att uppföra nyckelfärdiga lantbruksbyggnader. Redan från början var syftet och tanken att erbjuda alla byggtjänster på ett och samma ställe.

Gråkjær Staldbyg expanderade 1985 sina byggaktiviteter till de skandinaviska länderna Sverige och Norge samt 1989 till Tyskland. 1990-talet oräglades av en vidareutveckling och optimering av arbets- och byggförloppen för de ständigt växande byggprojekten.

Genom målmedvetenhet och gedigna erfarenheter utökade företaget 2001 sitt verksamhetsområde till att även omfatta nyckelfärdiga industri- och företagsbyggnader, som sedan dess har utgjort det andra affärsområdet för den framgångsrika koncernen. Med en starkt växande omsättning och fler medarbetare, blev kontorslokalerna och verkstäderna i Tvis för små efter några år. Verksamheten flyttade till Holstebro och etablerade sig samtidigt utanför Skandinaviens gränser.

Gråkjær tog 2003 ett stort steg i riktning mot en expansion genom att grunda det tyska dotterbolaget GRAAKJAER GmbH.

GRÅKJÆR utökar fortfarande sina byggaktiviteter i de skandinaviska länderna. I Sverige får man allt fler beställningar på större lantbruksbyggnader och ingår avtal om projektuppdrag för industribyggnader i Skåne.

Med hänsyn till att industribyggnader och lantbruksbyggnader ska hanteras på olika sätt, delar Gråkjær upp sina aktiviteter i både Tyskland, Norge och Sverige i en lantbruksavdelning och en industriavdelning.

Företaget Gråkjær har sedan grundandet 1973 och fram till I DAG utvecklats till att bli den största danska totalentreprenören för lantbruksbyggnader och har sedan 1989 opererat på ett internationellt plan i Tyskland samt i norra och östra Europa.

 

 

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graakjaer.dk