23.4.2019

Gråkjær bygger framtidens smågrisstall i Klagstorp

För grisuppfödaren Mattias Espert uppför Gråkjær Landbrug ett 6.500 m2 stall till suggor och smågrisar.

Framtidens stall

För ett år sedan deltog Gråkjær och Mattias Espert, tillsammans med en projektgrupp i Jordbruksverkets tävling om framtidens smågrisstall.

Då sade juryn om projektet:”Laget har utvecklat ett rationellt stall med alla funktioner som krävs för smågrisproduktion med 800 suggor. Låg investeringsutgift och driftskostnad kombineras med en god arbetsmiljö, gott smittskydd och förväntat goda produktionsresultat.”

Gråkjær vann inte tävlingen men har i gengäld, som den första av de deltagande, realiserat planerna om framtidens stall. Det kommer att bestå av totalt 6.500m2 betäcknings- och dräktighetsstall samt grisnings- och smågrisstall. Anläggningen har plats för 800 suggor.

Miljövänlig uppvärmning

Stallet utrustas med gödselkylningsanläggning, som ger ett bättre inomhusklimat och som samtidigt värmer upp stallet, så den exsisterande oljepannan blir överflödig. Suggstallet inreds med boxar och djupströ på spalt i betäckningsavdelning, samt transponderboxar till de dräktiga suggorna.I grisningsstallet finns det möjlighet  att sektionsuppdela  foderblandingen till suggorna, samt grisningsboxar med delvis plastspalt och gjutjärnsgolv.

I smågrisstallet är det delvis gjutjärnsgolv, med dubbelautomater samt tvådelat fodersystem.

Bygget är bra på gång. På den första delen av stallet är det rest både element och takstolar. På resten av stallet är det gjutet och det ska resas element på nästa tredjedel vecka 15. Bygget skall stå färdigt i slutet av  november.

Utöver att driva lantbruk är Mattias Espert vice ordförande för Sveriges Grisföretagare. Stallanläggningen ligger i Klagstorp i Trelleborg Kommun i södra Sverige.

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graakjaer.dk