20.3.2018

Prisutdelning till Framtidens stall

​Det har nyligen varit prisutdelning i Jordbruksverkets projekt om Framtidens stall där Gråkjær har deltagit i kategorierna slaktgrisstall och smågrisstall.

Bakgrunden till projektet är att Jordbruksverket önskar att säkra en ekonomiskt lönsam och djuretiskt försvarbar husdjursproduktion i Sverige i framtiden. De har därför bjudit in ett antal lantbrukare med samarbetspartners för att ge förslag på hur framtidens stall ska byggas för att tillgodose dessa krav.

10 grupper har deltagit i projektet inom olika kategorier av husdjursproduktion.   

Den 8 mars avslutades projektet med prisutdelning på Stadshotellet i Jönköping. Juryn bedömde de olika gruppernas projekt utifrån fasta ekonomiska mål. Därefter blev de två bästa projekten korade med prisutdelning av H.K.H. Prins Carl Philip.

Gråkjær deltog i projektet tillsammans med lantbrukare Mattias Espert samt ett team bestående av en veterinär, slakterikonsult och lantbrukskonsulter. Som utgångspunkt för projektet har gruppen varit på rundtur till ett flertal danska stall. Gråkjær har därefter utarbetat ritningsmaterial och beräkningar samt inhämtat anbud från underentreprenörer.

Även om Gråkjærs projekt inte vann tävlingen, fick projektet berömmande ord med på vägen från juryn. ”Laget har utvecklat ett rationellt stall med alla funktioner som krävs för smågrisproduktion med 800 suggor. Låg investeringsutgift och driftskostnad kombineras med en god arbetsmiljö, gott smittskydd och förväntat goda produktionsresultat.” Läs hela bedömningen av smågrisstallet här

Om slaktsvinsstallet uttalar juryn: ”Laget har med hjälp av totalentreprenad och nytänkande designat ett slaktgrisstall som kombinerar en låg investeringsutgift och driftskostnad med ett gott djur- och smittskydd, god arbetsmiljö och förväntat goda produktionsresultat.” Läs hela bedömningen av slaktgrisstallet.

Mattias Espert är så nöjd med resultatet av projektarbetet att han har ingått avtal med Gråkjær om uppförandet av smågrisstallet. Gråkjær startar bygget av smågrisstall hos Mattias Espert i april i år.

 

Denna funktion kräver att din webbläsare tillåter cookies. För att innehållet ska visas måste du aktivera cookiefunktionen i din webbläsare och/eller acceptera cookies på denna webbplats. OK Läs mer

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graakjaer.dk