ÖVERBEVISNING


 

FRAMSYNTHET
Just det att vara framsynt och att agera utifrån det som händer i samhället, har varit en bidragande faktor för företagets framgång.
"Vi har aldrig varit rädda för att testa en bra idé. Jag minns när jag stod på en gård i USA och såg ut över en rad stall som byggts efter samma koncept och tänkte: det här ska jag vara den förste som bygger i Danmark. När jag kom igen satte vi igång med att utveckla Ø-stallet, som sedan blev till Eurofarmkonceptet. Många av de nya metoder vi utvecklar kommer från byggherrarna själva. Vi är kända för att vara innovativa och villiga att pröva nya vägar, men våra väl beprövade byggkoncept ligger alltid till grund för allt vad vi tar oss för", berättar John Gråkjær.

VAD DRIVER DET HELA?
Enligt John Gråkjær är det tre viktiga pusselbitar som måste falla på plats för den som vill bli entreprenör - motivation, vilja och en bra idé.
"Man ska kunna se framför sig vart ens verksamhet ska ta vägen, den motivation som ligger i att kunna föreställa sig hur det ska se ut om ett eller fem år är viktig. Det kommer alltid bakslag i alla form av utveckling, och därför är det viktigt att vara riktigt motiverad. Vid de tidpunkter då det är motigt att bedriva verksamhet, ska viljan kunna hjälpa dig att klara av det. I vårt företag har vi upplevt kriser i byggbranschen, och det är viktigt att man är trogen mot sina framtidsplaner, korrigerar lite här och där och uthärdar i övrigt", säger John Gråkjær.
 

DYKTIGA MEDARBETARE
Om man bara ser riskerna i branschen och inte utmaningarna, bör man strunta i att starta ett eget företag! Det viktigaste är dock att de idéer som driver företaget är hållbara, och för att kunna förverkliga dem måste man ha duktiga medarbetare.
"Jag bukar säga till mina chefer att de ska anställa personer som är duktigare än de själva, det har jag alltid gjort. Det finns ingen företagsledare som kan allt själv, så köp de kompetenser du själv saknar. Självklart händer det ibland att jag anställer en person som inte passar in i teamet, och då är det viktigt att ta på sig det ansvaret och säga: Jag beklagar, men jag har tyvärr anställt dig på fel premisser och det är mitt fel - vad sägs om att vi går skilda vägar? Då kan medarbetaren fortsätta med sitt liv utan att känna att han/hon har genomlidit ett nederlag. Lika viktigt är det att knyta kontakt med en bra bank som tror på dig. Om den finansiella biten inte är i ordning kan du inte bedriva verksamhet – och för detta är en duktig revisor ett måste", förklarar John Gråkjær.

"Du måste visa tillit för att få tillit"
Med kompetenta medarbetare och ett koncept som det är efterfrågan på, har du kommit en bra bit på vägen. Nu handlar det om att säljarkåren är säljande, att ritpersonal och projektledare är noggranna och att hantverkarna kan sitt gebit. "I det här avseendet är det viktigt för mig att varje enskild medarbetare känner att det är hans/hennes företag", säger John Gråkjær ─ "Du måste visa tillit för att få tillit."

STOR TILLFREDSSTÄLLELSE I JOBBET
Med en hög grad av frihet under ansvar tar alla den uppgift som ligger framför dem som en utmaning som det är viktigt att lösa efter bästa förmåga. De värden som ligger i att vara expert på sitt eget område, ger en stor tillfredsställelse i jobbet och med ansvarskänslan kommer trovärdigheten. Just orden "trovärdighet och expertis" är de två ord som ska känneteckna Gråkjær A/S.
"Vi har genomgått en process för att hitta fram till Gråkjær-andan, och alla var överens om att just dessa två ord skulle lysa över alla våra aktiviteter. Dessutom har vi en uppsättning meningar som indikerar hur vi ska förverkliga dessa värderingar. Där står det bland annat "Vi ska ha kul", och det är viktigt för mig att alla medarbetare har kul. Vi är ett festglatt företag som gärna firar ett lyckat resultat med ett stort arrangemang", säger John Gråkjær med ett leende och fortsätter: "Glada medarbetare är bättre på att välja rätt lösning i en given situation, de blir mer uppfinningsrika och får lägre sjukdomsfrånvaro. Därför är det mycket viktigt att man har koll på ifall företagets anställda trivs. Som en förmån för våra anställda erbjuder vi gratis lunch, fitnesscenter och meditationsrum." Det är bara några av de personalförmåner som företaget erbjuder, och nya förmåner tillkommer hela tiden.

KARISMATISK CHEF UTAN NYCKER
John Gråkjær har aldrig ingått i ett företagsnätverk eller varit på ledarskapskurs, men är ändå känd som en karismatisk chef utan nycker. Han får inspiration till utveckling genom att delta i möten med företagets chefer och ställa de rätta frågorna för att hjälpa dem vidare. Dessutom har man mycket att vinna på att vara uppmärksam på de som händer och att alltid ligga i framkant med utvecklingen. ”Som företagsägare rör det sig hela tiden i hjärnan och hjärtat, och därför är det viktigt att ha en avkopplande hobby - jag tar mig tid att spela golf för att verkligen koppla av", avslutar John Gråkjær.

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graakjaer.dk