Denna funktion kräver att din webbläsare tillåter cookies. För att innehållet ska visas måste du aktivera cookiefunktionen i din webbläsare och/eller acceptera cookies på denna webbplats. OK Läs mer

Upplev välfärdsstallet i denna video

Välfärd för dina djur, medarbetare, miljön - och din ekonomi!

I välfärdsstallet utnyttjar vi de nyaste landvinningarna inom lantbruksbyggnader och ser till att du får ett stall som uppfyller framtidens krav på välfärd, lagstiftning och miljö.

 Du får en produktionssäker stallanläggning med låga omkostnader och hög effektivitet – ett winwin-stallkoncept med en lång rad fördelar.

 

Dina djur vinner – bättre djurvälfärd!

 • Mindre stress tack vare optimal miljö i stallet
 • Mindre ammoniak/lukt med hjälp av utsugning genom spaltgolvet
 • Möjlighet att ha halm i stiorna tack vare linspel vid gödselhantering
 • Efterlevnad av lagstiftning för bök- och sysselsättningsmaterial.

 

Miljön vinner – låg miljöbelastning!

 • Mindre luktutsläpp tack vare frekvent gödselutkörning (förväntad effekt på 25 pct., källa VSP)
 • Mindre ammoniakbelastning eftersom det finns möjlighet att leda luften genom luftrenare
 • Låg energiförbrukning för uppvärmning tack vare hög isoleringseffekt
 • Låg energiförbrukning till ventilation, belysning m.m.

 

Dina medarbetare vinner – optimal arbetsmiljö!

 • Ljust och inbjudande stall med dagsljus
 • Bra arbetsmiljö i stallet tack vare takhöjd upp till nocken
 • Optimal stalluft med mindre ammoniak och damm
 • Genomtänkt logistik ger optimal arbetsgång
 • Automatisk gödselutkörning
 • Effektiv hantering av svin genom bred gång och utleverans
 • Rengöringsvänligt stall och snabb upptorkning

 

 Din ekonomi vinner – höj produktionseffektiviteten!

 • Konkurrenskraftigt pris tack vare totalentreprenad.
 • Låga materialpriser tack vare vår stora inköpsvolym.
 • Optimal byggekonomi tack vare snabb byggtid.
 • Många års hållbarhet med väl beprövade byggmaterial.
 • Minimalt underhåll tack vare betongelement/glas och ståltak.
 • Produktionssäkerhet från beprövade system med stior.
 • Ökad effektivitet tack vare förbättrad arbetsmiljö och optimala arbetsprocesser.
 • Centralt luftutsug är förberett för luftrenare.

 

Läs och ladda ned vår broschyr om Välfärdsstalle her.

 

 

 

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graakjaer.dk