VÄRDERINGAR


TROVÄRDIGHET - VI HÅLLER ORD! 
Våra kunder kan lita på att vi utför uppgiften kvalitativt korrekt, till avtalat pris och till avtalad tidpunkt.

EXPERTIS - VI KAN VÅRA GREJOR!
Vi har den erfarenhet och kompetens som krävs för att lösa uppgiften och vi besitter den yrkeskunskap som måste till för att uppföra den optimala byggnaden.

VI EFTERLEVER GEMENSAMT DESSA VÄRDERINGAR GENOM HANDLING: 

  • Utmaningar motiverar och utvecklar oss
  • Vi ser olikhet som en styrka
  • Vi värdesätter allas insatser lika mycket
  • Vi informerar öppet för att synliggöra de tydliga målen
  • Du vet inte allt - sök kunskap - andra vet det
  • Du ska vara villig att dela med dig av din kunskap
  • Vi tar ansvaret om vi gjort fel, rättar till felet och går vidare
  • Vi ska ha kul
  • Vi samarbetar med leverantörer och kunder för att tillsammans nå framgång

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graakjaer.dk